Liigakiekon tulevaisuus Vaasassa: Ollako vai eikö olla?


Kohti uutta ja sitten iski Covid-19:n toinen aalto

Uusi areena, uusi kausi ja uusi joukkue. Kaikki parametrit näyttivät oikeaan suuntaan loppukesästä ja odottava sekä positiivinen vire oli ilmassa koko alueella. Sitten COVID-19 iski uudestaan kovalla kädellä ja vaikka tilanne näytti hetkellisesti paremmalta marraskuussa, tauti otti jälleen yliotteen ja nyt eletään toista kuukautta kovien rajoitustoimenpiteiden aikaa.

Erittäin vaativa suunnistuskilpailu

Vaasan Sport suunnistaa tällä hetkellä hyvin sumuisessa maastossa. Yleisötapahtumiin kohdistuvat rajoitukset vaikuttavat suoraan seuran ydinliiketoimintaan ja liikevaihdon lasku on mittava. Varovaisestikin laskettuna voi sanoa, että yhden kotiottelun pelaaminen tyhjille katsomoille maksaa 75 000 euroa. Tämän lisäksi häviää kauden aikana tapahtuva lisämyynti varsinkin yrityspuolella. Valtiolta saadut kustannustuet eivät paikkaa kuin vain murto-osan liikevaihdon laskusta, tämä on tosiasia.

Vaasan ikioma lähettiläs ja liikuttaja

Vaasan Sport taistelee tässä vaiheessa sarjaa pudotuspelipaikasta ja tarjoaa meille kaikille jännittäviä hetkiä television välityksellä. Liigassa pelaaminen vahvistaa myös Vaasan imagoa – liigapaikkakunta on aina liigapaikkakunta. Tämän lisäksi huippu-urheilijat toimivat myös liikunnallisena esikuvana monelle lapselle ja nuorelle. Nyt pitää vain löytää keinoja, joilla varmistetaan liigakiekon pelaaminen Vaasassa myös tulevaisuudessa. Tähän tarvitaan koko alueen ja kotkayhteisön mukaantulo.

Tulevat kuukaudet ovat kriittisiä

Tulevat kuukaudet ovat erittäin kriittisiä nyt, kun viranomaisten asettamat rajoitukset kieltävät seuraa harjoittamasta ydinliiketoimintaansa. Emme tässä ota kantaa viranomaispäätöksiin, vaan toteamme vain, miten ne vaikuttavat toimintaamme ja mihin ne saattavat johtaa. Jos halutaan, että tämä tarina loppuu onnellisesti, tarvitaan laaja tuki valtiolta, kaupungilta, alueen yrityksiltä ja Sportin yhteisöltä. Sisäisesti olemme epidemian aikana jo toteuttaneet useita myynninedistämis- ja säästötoimenpiteitä ja tulevien viikkojen aikana tullaan aktiivisesti jatkamaan töitä erilaisten aktiviteettien parissa.

Osakeanti on keskeinen toimenpide – KAIKKI MUKAAN!

Marraskuussa laskettiin 2 500 kpl uusia 120 euron osakkeita liikkeelle. Tällä osakemäärällä voidaan vahvistaa yhtiön omaa pääomaa 300 000 eurolla. Tähän mennessä merkintöjä on tehty 538 kpl ja yhtiön hallitus on jatkanut merkintäaikaa 31.3.2021 saakka. Tavoite on, että koko määrä saadaan merkittyä maaliskuun loppuun mennessä. Ostamalla Sportin osakkeita, voit vaikuttaa konkreettisesti seuran toimintaan sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Lisätietoa osakeannista ja miten siihen voi osallistua tästä.

Tulevilla viikoilla tulemme myös olemaan yhteydessä kausikorttilasiin, lippuvoucherien haltijoihin ja yrityskumppaneihin. Tulemme ehdottamaan ratkaisuja, jotka toivon mukaan tyydyttävät kaikkia osapuolia ja samalla tukevat seuran toimintaa myös pidemmällä aikavälillä.

nyt taistellaan,

Heikki Hiltunen
hallituksen puheenjohtaja
Hockey-Team Vaasan Sport Oy

Tomas Kurtén
toimitusjohtaja
​​​​​​​Hockey-Team Vaasan Sport Oy


Mot nya tider och så slog den andra vågen av Covid-19 till

En ny arena, en ny säsong och ett nytt lag. Alla parametrar visade åt rätt håll under sensommaren och en förväntansfull och positiv känsla fanns i luften i hela regionen. Sedan slog Covid-19 till på nytt med en hård hand och fast det såg lite positivare ut i november, har epidemin igen fått ett övertag och vi lever nu med stränga restriktioner sedan december.

En mycket krävande orienteringstävling

Vasa Sport orienterar för tillfället i en mycket dimmig terräng. De nu gällande kraftiga restriktionerna för publikevenemang slår hårt mot klubbens kärnverksamhet och omsättningen sjunker kraftigt. Försiktigt räknat kan vi säga, ett varje match som spelas utan publik kostar oss ca 75 000 euro. Därutöver försvinner all tilläggsförsäljning under säsongen till bl.a. företag. Det statliga kostandsstödet täcker enbart en bråkdel av omsättningsbortfallet, det här är ett faktum.

Vasas helt egna ambassadör och hälsofrämjare

Ligalaget spelar en bra grundserie och kämpar jus nu om en plats i slutspelet. Laget bjuder på många spännande ögonblick i matcherna, som sänds via televisionen. Ligahockeyn stärker också Vasas image – en ligaort är alltid en ligaort. I tillägg är toppidrottare också sportsliga förebilder för många barn och unga. Nu måste vi bara hitta lösningar, som säkrar ligahockeyns framtid i Vasa. Här behöver vi hela regionens och örngemenskapens deltagande.

De närmaste månaderna är kritiska

De närmaste månaderna är kritiska nu då myndighetsrestriktionerna förbjuder klubben att bedriva sin kärnverksamhet. Vi tar inte här ställning till myndighetsbesluten, vi konstaterar bara, hur de påverkar vår verksamhet och vad de kan leda till. Ifall vi vill, att denna saga skall ha ett lyckligt slut behöver vi ett stort stöd från staten, staden, regionens företag och Sports gemenskap. Internt har vi under epidemin genomfört många försäljnings- och sparåtgärder och under de kommande veckorna kommer vi att aktivt jobba vidare med olika aktiviteter.

Aktieemissionen är en viktig åtgärd – ALLA MED!

I november släppte vi 2 500 nya 120 euros aktier. Med detta aktieantal kan vi stärka företagets aktiekapital med 300 00 euro. Fram till nu har det tecknats 538 nya aktier och bolagets styrelse har förlängt teckningstiden fram till d. 31.3.2021. Målsättningen är att alla nya aktier tecknas per slutet av mars. Genom att köpa Sport aktier kan du konkret påverka klubbens verksamhet på kortare och längre sikt. Mera information om aktieemissionen och hur man kan delta här.

Under de inkommande veckorna kommer vi också att kontakta säsongskortsinnehavare, de som har biljettvouchers och våra samarbetspartners. Vi kommer att föreslå lösningar, som vi hoppas kan tillfredsställa alla parter och på samma gång stöda klubbens verksamhet också på längre sikt.

Nu kämpar vi,

Heikki Hiltunen
Styrelseordförande
Hockey-Team Vasa Sport Ab

Tomas Kurtén
VD
Hockey-Team Vasa Sport Ab