Vasa Sports aktieemission: Nu kämpar vi, alla med!


Slå till och bli ägare av Vasa Sport!

Säsongen 2020–2021 skulle ge oss ett riktigt lyft. Den nya arenan skulle vara en motor för Vasa Sports affärsverksamhet många år framöver. En modern restaurangmiljö, nya servicekoncept, en fungerande evenemangsteknik och nya sittplatsläktare blir verklighet i den nya arenan. Alla förutsättningar för att utveckla klubbens affärsverksamhet under ligamatcherna och andra evenemang var uppenbar, men så slog Covid-19 epidemin till.

För att säkra ligahockeyns framtid i Vasa kommer vi att fortsätta att genomföra olika åtgärder löpande under säsongen. För att stärka klubbens eget kapital och öka klubbens ekonomiska tillgångar under säsongen startar vi nu en aktieemission.

Nu kan också du vara med ock säkra ligahockeyns framtid i Vasa. Ta del av aktieemissionen, köp en Sport aktie och bli ägare av klubben! Målsättningen är att det tecknas 2 500 nya aktier till priset 120 euro per aktie.


Teckna aktier!Vår gemensamma grej!

När IF Sport grundades 1939 var grundtanken att erbjuda närregionens ungdomar en bas för fysisk och personlig utveckling. Nu kan vi konstatera, ett denna tanke har burit frukt och bjudit regionens invånare på många fina ögonblick i sportens tecken under årens lopp.

I dagsläget spelar Vasa Sports representationslag i Ligan. Serien är en av världens tuffaste proffsligor. Under åren i Ligan har Vasa Sport spelat i slutspelet säsongen 2015–2016 och klubbens A-juniorer vann FM brons säsongen 2018–2019. Föreningens egen talang Robin Salo blev draftad till NHL 2017 och klubbens egna kontraktspelare Joel Kiviranta och Tony Sund fick NHL-kontrakt våren 2019. Åren i Ligan har bjudit på många positiva händelser och ögonblick. Klubbens strategi uppdaterades hösten 2019 on enligt den nya visionen vill klubben vara stabil och framgångsrik 2024.

Trogna företagspartners, lojala supportrar och en traditionsrik hockeykultur har varit en stark och på samma gång en passligt utmanande grund att stå på under åren i Ligan. Vår egen restaurang- och evenemangsservice har utvecklats under åren, men först nu kan vi ta nästa steg då Vasa Elektriska Arena äntligen förnyas. Den nya moderna arenan erbjuder nu ypperliga förhållanden både för ligamatcher och andra former av evenemang. Den nya arenan kommer att vara en motor för affärsutvecklingen och vi kan växa på många olika fronter under de kommande säsongerna. När vi växer kan vi på ett helt annat sätta satsa på vår egen spelarproduktion och också öka spelarbudgeten. Steg för steg kan vi uppnå Vision 2024.

Vi tror starkt på den nya visionen och under de kommande säsongerna kommer Vasa Sport igen att våra vår gemensamma stolthet. Nu är det ytterst viktigt att vi klarar av de utmaningar som Corona epidemin medfört. Därefter har vi möjlighet att realisera Vision 2024.

Det här är Vår Grej!


Nu kan också du äga en bit av Sport!

Nu har du möjlighet att vara ägare till ett ligalag. En investering i Sport är en investering i framtiden. Den förnyade Vasa Elektriska Arenan kommer att stärka och accelerera vår gemensamma resa Mot Nya Tider!

Som ägare i Sport har du möjlighet att påverka och sätta fart på Sports resa mot Vision 2024 ”Vi vill vara ett stabilt och framgångsrikt brand”. En stark, trogen och lojal gemenskap är en viktig del av klubbens identitet.

Du kan teckna aktier via beställningsblanketten (klicka här). Du kan också ta del i emissionen för allmänheten genom att ringa Lea Pietarinen, tfn 020 155 5601, eller kontakta henne per e-post lea.pietarinen@vaasansport.fi och be henne kontakta dig.


​​​​​​​

Teckna aktier!


Ägarfödelar


1 aktie 120€10 aktier 1 200€100 aktier
12 000€
ÄgarkortJaJaJa
Aktiebrev (numrerad och underskriven)JaJaJa
Rösträtt vid bolagsstämmanJaJaJa
Vid ägarträffarna kan du utveckla och utmana
JaJaJa
10 % rabatt på normalprissatta supporterprodukterJaJaJa
Förköpsrätt till säsongskort och slutspelsbiljetter*-JaJa
Vasa Sports ägarjacka
-JaJa
En loge (12 pers.) under säsongens 20–21 eller 21–22--Ja

* Förköpsrätt till de bästa lediga / tillgängliga platserna. Gäller för hela grundserien och/eller hela slutspelsserien.


Affärsverksamheten och marknadsläget

Tack vare den nya arenan kommer vår underhålls- och evenemangsverksamhet att utvecklas och växa under de kommande åren, efter att de begränsningar och negativa effekter som Corona epidemin har medfört minskar. Det här kommer att ge oss nya möjligheter att satsa på vår sportverksamhet både gällande ligalaget och i relation till jobbet med att utveckla unga spelare.

Ur ett något längre perspektiv ger den förnyade Vasa Elektriska Arenan klubben ypperliga möjligheter att utveckla verksamheten. Under de kommande åren är vår målsättning, att växa med minst 15 % per säsong fram till 2023–2024. Denna växttakt gör oss till en medelstor ligaklubb.

De begränsningar som Corona epidemin har medfört slår hårt mot företag som Vasa Sport vars verksamhet baserar sig i stor utsträckning på publikevenemang och restaurangverksamhet. Vi vet inte ännu hur mycket epidemin påverkar vår verksamhet, men den negativa effekten kommer att vara betydande.
Inför säsongen 2020–2021 har vi redan genomfört många sparåtgärder och kuren fortsätter. I vår försäljning utvecklar och genomför vi hela tiden nya idéer och olika former av stödfinansiering har vi arbetet på med relativt stor framgång sedan våren.

Inför säsongen 2021–2022 har vi en betydligt bättre förutsättning att analysera situationen och genomföra beslut mera balanserat och i god tid.

Vår målsättning är, att också framöver utveckla klubbens verksamhet långsiktigt och successivt. Vi har varit verksam i Ligan sedan säsongen 2014–2015 och under de sex säsongerna har vi gjort ett positivt resultat under tre säsonger. Det sammanräknande resultatet för de sex ligasäsongerna är positivt (346 174,34 €).


Vårt team

Styrelsen

  • Heikki Hiltunen, ordförande
  • Martti Ehrnrooth
  • Jonas Hemming
  • Ari-Pekka Soini

Den operativa ledningen

  • Tomas Kurtén, VD
  • Ari-Pekka Soini, direktör, restaurang- och evenemangsservice
  • Markus Jämsä, sportchef
  • Risto Dufva, chefstränare

Pengarnas användningssyfte

Intäkterna från emissionen används till att stärka klubbens eget kapital/balansräkningen. Målet är att stärka det egna kapitalet med 300 000 euro.


Risker

Att bedriva idrottsrelaterad affärsverksamhet i Finland är mycket utmanande och det är därför realistiskt att sträva efter ett nollresultat för varje säsong. Det ekonomiska resultatet varierar mycket och är direkt beroende av klubbens idrottsliga framgångar.

Av en investering i en klubb med idrottsrelaterad affärsverksamhet kan man i allmänhet inte förvänta sig någon ekonomisk vinst för investeringen. Aktieägarna skall inte förvänta sig dividender, utan investeringen skall betraktas som en investering i ligahockeyn i Österbotten.

Som ägare av en idrottsverksamhet har man möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och framtid i klubben man äger. Genom ägarskapet har man chansen att understödja sitt favoritlag.

I Hockey-Team Vasa Sport Ab:s bolagsordning ingår en inlösningsklausul.


Aktieemissionen

Hockey-Team Vasa Sports Ab:s styrelse har beslutat att arrangera en aktieemission för att höja bolagets eget kapital och öka bolagets ekonomiska tillgångar. Hockey-Team Vasa Sport Ab har gett ut 2 500 nya aktier, priset per aktie är120 euro. Före aktieemissionen har bolaget 11 505 aktier, som ägs av 1 009 olika aktionärer.

Under aktieemissionen höjs bolagets aktiekapital med högst 300 000 euro genom tecknande av aktier till ett värde av 120 euro per styck. Nya aktier kan tecknas under perioden 5.11.2020 – 31.9.2021 båda av nuvarande och nya aktionärer. Målsättningen med detta tillvägagångsätt är, att utvidga bolagets aktieägarskap också med nya privatpersoner och företag.

Ifall aktierna övertecknas har styrelsen rätt att godkänna eller förkasta gjorda aktieteckningar.
​​​​​​​

HOCKEY-TEAM VASA SPORT AB:S AKTIEEMISSION 5.11.2020-31.9.2021

Bolagets namn: Hockey-Team Vasa Sport Ab
Aktiekapitalets förhöjning: Högst 300 000 EUR
Nuvarande antal aktier: 11 505 st.
Antalet nya aktier som kan tecknas: 2 500 st.
Aktiens pris: 120 EUR
Koncernens omsättning 2019–2020: 4 660 000 EUR
Koncernens resultat 2019–2020: 148 650,86 €
Teckningstiden för aktieemissionen: 5.11.2020-31.9.2021
Senaste betalningsdatum för aktieemissionen: 14.9.2021
Bolagets hemort: Vasa
Verksamhetsområde: Sport-, fritids- och nöjesverksamhet


Dokument