Wasaline on allekirjoittanut pääyhteistyökumppanisopimuksen Vaasan Sportin kanssa

Wasaline on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Vaasan Sportin kanssa. Nyt yhteistyö jatkuu ja syvenee, kun varustamo solmii kolmen vuoden pääyhteistyökumppanisopimuksen liigajoukkueen kanssa.

Wasaline jatkaa Sportin pääyhteistyökumppanina


Wasaline on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Vaasan Sportin kanssa. Nyt yhteistyö jatkuu ja syvenee, kun varustamo solmii kolmen vuoden pääyhteistyökumppanisopimuksen liigajoukkueen kanssa.

”Sponsorointistrategiamme on valita kumppaneita, joiden kanssa voimme yhdessä kehittää toimintojamme eri saroilla. Emme maksa vain näkyvyydestä, vaan kehitämme yhteistyötä jatkuvasti. Vaasan Sport on kuten Wasaline: vastuullinen, innovatiivinen ja asiakaslähtöinen”, kertoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

”Vaasan Sportin junioritoiminnan kehittäminen on mielestäni todella tärkeä asia, ja haluamme olla mukana tukemassa sitä”, Ståhlberg jatkaa.

”Wasaline on Vaasan Sportille hyvä yhteistyökumppani, joka on vuosien aikana sekä auttanut että haastanut meitä sopivalla tavalla. Molemmilla yrityksillä on sama päämäärä – tarjota iloisia elämyksiä ihmisten arkeen ja hyviä palveluita yritysasiakkaille. Olemme todella iloisia siitä, että yhteinen matkamme jatkuu”, kertoo Tomas Kurtén Vaasan Sportista.


Lisätietoja:
Peter Ståhlberg, Managing Director, Wasaline
peter.stahlberg@wasaline.com, +358 40 559 2353

Tomas Kurtén, Toimitusjohtaja, Vaasan Sport
tomas.kurten@vaasansport.fi, +358 400 827 947

Wasaline on maailman pohjoisin varustamo, joka kuljettaa päivittäin matkustajia ja rahtia Vaasan ja Uumajan välillä. Wasalinen uusi Aurora Botnia on maailman ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta. Laivalle on myönnetty Avainlippu merkkinä korkeasta kotimaisuusasteesta. Lisätietoja: www.wasaline.com.


Wasaline huvudsamarbetspartner med Vasa Sport

Wasaline har samarbetat med Vasa Sport redan länge. Nu fortsätter och fördjupas samarbetet genom att ett treårigt huvudsamarbetsavtal sluts med ligalaget.


”Vår sponsoreringsstrategi är att välja partners med vilka vi tillsammans kan utveckla vår verksamhet inom olika områden. Vi betalar inte bara för synlighet, utan vi utvecklar samarbetet hela tiden. Vasa Sport är, liksom Wasaline, ansvarsfull, innovativ och kundorienterad”, säger Wasalines VD Peter Ståhlberg.


”Jag tycker att utvecklingen av Vasa Sports juniorverksamhet är mycket viktig och vi vill vara med och utveckla den också”, fortsätter Ståhlberg.

” Wasaline är en bra partner till Vaasan Sport och har genom åren både hjälpt och utmanat oss på ett bra sätt. Båda företagen har samma mål – att erbjuda glada upplevelser till människors vardag och bra tjänster till företagskunder. Vi är verkligen glada att resan tillsammans fortsätter”, säger Tomas Kurtén, VD för Vasa Sport.Tilläggsuppgifter
Peter Ståhlberg, Managing Director, Wasaline
peter.stahlberg@wasaline.com, +358 40 559 2353

Tomas Kurtén, Toimitusjohtaja, Vaasan Sport
tomas.kurten@vaasansport.fi, +358 400 827 947 ​​​​​​​

Wasaline är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Rederiets nya färja, Aurora Botnia, är världens miljövänligaste passagerarfärja. Färjan har beviljats märket nyckelflaggan som tecken på en produkt som är tillverkad i Finland. Mer information: www.wasaline.com.


Wasaline signs main sponsorship agreement with Vaasan Sport

Wasaline has collaborated with Vaasan Sport for a long time. Now the collaboration continues and is deepened by making a three-year main sponsorship agreement with the Liiga team.


”Our sponsorship strategy is to choose partners with whom we can jointly develop our business in various areas. We don't just pay for visibility, but we develop the collaboration all the time. Vaasan Sport, like Wasaline, is responsible, innovative, and customer-oriented”, says Peter Ståhlberg, Managing Director of Wasaline.


”I think that the development of the activities for the juniors of Vaasa Sport is very important and we want to be involved in that as well”, Ståhlberg continues.


”Wasaline is a good partner to Vaasan Sport and over the years they have both helped and challenged us in a good way. Both companies have the same goal – to offer happy experiences to people's everyday lives and good services to business customers. We are really excited that our journey together continues”, says Tomas Kurtén from Vaasa Sport.


For more information:
Peter Ståhlberg, Managing Director, Wasaline
peter.stahlberg@wasaline.com, +358 40 559 2353

Tomas Kurtén, Toimitusjohtaja, Vaasan Sport
tomas.kurten@vaasansport.fi, +358 400 827 947 ​​​​​​​


Wasaline is the northernmost shipping company that transports passengers and cargo daily between Vaasa, Finland and Umeå, Sweden. Wasaline’s new vessel, Aurora Botnia, is the most environmentally friendly passenger ferry in the world. The Key Flag has been awarded to Aurora Botnia as a recognition of Finnish work. For more information: www.wasaline.com