Vaasan Sport mukana Mieskaveritoiminnassa

Vaasan Ensi– ja turvakodin avopalveluohjaaja heli Näreaho sekä Vaasan Sportin toimitusjohtaja Tomas Kurtén.
Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä.

Jokainen meistä kaipaa kaveria. Mies, lähde kaveriksi lapselle!

Mieskaveritoiminta saattaa yhteen aikuiset miehet ja yksin lastaan kasvattavien äitien lapset, joilta puuttuu yhteys omaan isään tai muihin miehiin. Toiminnan avulla lapsi saa kehitystä tukevan aikuissuhteen sekä tilaisuuden tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään.

Mieskaveritoiminta on antoisaa vapaaehtoistoimintaa, josta hyötyvät kaikki. Mieskaverina saat mahdollisuuden katsoa maailmaa lapsen silmin ja tehdä lapsen tai nuoren kanssa asioita, joita et muuten tekisin.

Vaasan Sport haluaa olla mukana tukemassa Mieskaveritoimintaa lahjoittamalla lippuja kotiotteluihin. Lahjoitamme myös fanituotteita toiminnalle jokaisesta meidän kautta innostuneesta Mieskaverista.

Mieskaveritoiminnan koulutuspäivät

6.10. klo 18
13.10. klo 18
20.10. klo 18
29.10. klo 10

Ilmoittatuminen 3.10. mennessä
Vaasan ensi– ja turvakoti / AVOKKI
Heli Näreaho
heli.nareaho@vaasanturvakoti.fi
050 330 2394

mieskaverit.fi