VAASAN SPORT TEKI TAPPION TILIKAUDELLA 2020-2021

Vaasan Sport teki tappiollisen tuloksen tilikaudella 2020–2021. Liiketoiminnan rajoitukset koronakauden aikana johtivat 176 784,89 € tappioon.

Yhtiön tulos kaudella 2020–2021 oli -176 784,89 €. ​​​​​​​

Vaasan Sportin liiketappio kaudella 2020–2021 oli 131 516,69 € ja tilikauden tappio rahoituskulujen ja verojen jälkeen 176 784,89 €. Vaasan Sportin tilinpäätös on tilintarkastettu ja esitetään vahvistettavaksi yhtiökokouksessa syksyllä 2021. Konsernin liikevaihto laski 30,7 % ja oli 3 631 257,26 €. Konsernin oma pääoma 30.4.2021 oli 137 164,37 €.

Koronaepidemia vaikutti merkittävästi liiketoimintaan.

- Koronaepidemian takia kaudesta 2020–2021 tuli taloudellisesti erittäin raskas. Sitoutuneiden yhteistyökumppanien ja kannattajien, julkisten tukipakettien ja mittavien sisäisten säästötoimenpiteiden ansiosta saavutettiin torjuntavoitto ja yhtiön oma pääoma pysyi positiivisena, kertoo Vaasan Sportin toimitusjohtaja Tomas Kurtén.

- Kauteen 2020–2021 lähdettiin luottavaisin mielin ja uudistetun Vaasan Sähkö Areenan piti luoda erinomaiset puitteet liiketoiminnan kehittämiselle. Yli miljoonan euron investointi areenan palvelu- ja viihdekonseptiin on yhtiölle merkittävä satsaus. Koronarajoitusten takia investointi uusiin olosuhteisiin jäi melkein kokonaan hyödyntämättä kaudella 2020–2021, sanoo Vaasan Sportin hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen.

- Kauden aikana saatiin toki kokea myös paljon positiivisia asioita. Kotkayhteisö näytti voimansa ja oli vahvasti mukana tukemassa seuran toimintaa, uudistetusta areenasta tuli todella upea ja se on nyt yksi Suomen hienoimmista tapahtuma-areenoista. Joukkueen pääsy pudotuspeleihin antaa myös lisää energiaa kauteen 2021–2022, lopettaa Hiltunen.

Yhtiökokouksen päivämäärä ilmoitetaan elokuussa kesälomien jälkeen.

Lisätietoja
Heikki Hiltunen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 317 0260
Tomas Kurtén, toimitusjohtaja, puh. 0400 827 947


VASA SPORT GJORDE EN FÖRLUST SÄSONGEN 2020–2021

Vasa Sport gjorde ett negativt resultat räkenskapsåret 2020–2021. Pga. coronarestriktionerna gick verksamheten 176 784,89 € på minus.

Vasa Sports verksamhetsförlust säsongen 2020–2021 var 131 516,69 € och räkenskapsårets förlust efter finansieringsposter och skatter var 176 784,89 €. Vasa Sports bokslut är reviderat och föreslås godkännas på bolagsstämman hösten 2021. Företagets omsättning sjönk med 30,7 % och var 3 631 257,26 €. Koncernens eget kapital per den 30.4.2021 var 137 164,37 €.

Affärsverksamheten påverkades betydligt av Coronaepidemin.

- Pga. Coronaepidemin blev säsongen 2020–2021 mycket tung ekonomiskt. Tack vare lojala samarbetspartner och supportrar, offentliga stödpaket och betydande interna sparåtgärder kunde vi minimera förlusten och säkra ett positivt eget kapital, säger Vasa Sports VD Tomas Kurtén.

- Vi såg med tillförsikt mot säsongen 2020–2021 och den förnyade Vasa Elektriska Arenan skulle ge oss utmärkta förutsättningar för att utveckla vår affärsverksamhet. Klubben satsade över en miljon euro på arenans service- och underhållningskoncept. Pga. Coronaepidemin kunde vi inte dra nytta av investeringarna säsongen 2020–2021, säger Vasa Sports styrelseordförande Heikki Hiltunen.

- Under säsongen fick också uppleva mycket positivt. Örngemenskapen visade sin styrka och gav sitt stöd åt klubbens verksamhet, den förnyade arenan blev helt fantastisk och är nu en av Finlands bästa evenemangsarenor och lagets plats i slutspelet ger oss extra energi inför säsongen 2021–2022, avslutar Hiltunen.

Datumet för bolagsstämman meddelas i augusti efter semestrarna.

Mera information
Heikki Hiltunen, styrelseordförande, tel. 040 317 0260
Tomas Kurtén, VD, tel. 0400 827 947