Suunnitelma Liiga-kauden avaamisesta turvallisesti ja vastuullisestiSportin kotiavaus siirtyy kaupungin koronatilanteen kiihtymisen vuoksi.

Lue lisää


Liiga valmistautuu avaamaan kauden suunnitellusti 1.10.2020.

Liiga on yhdessä seurojen sekä asiantuntijoiden kanssa valmistellut yhteisen toimintaohjeen, jonka avulla pyritään varmistamaan eri osapuolten turvallisuus ottelutapahtuman yhteydessä. Vaihteleva tilanne, sekä valtiovallan, kuntien ja aluehallintoviranomaisten suositukset yleisötapahtumien osalta ovat asettaneet haasteita, joihin on yhdessä etsitty parhaita mahdollisia ratkaisuja. Tilanteiden ja viranomaisohjeistusten muuttumista seurataan aktiivisesti, jotta toimintaa voidaan joustavasti sopeuttaa vallitsevien ohjeistusten mukaisesti.

Tulemme julkaisemaan ennen kauden alkua toimintaohjeet turvallisen ja vastuullisen ottelutapahtuman takaamiseksi Sportin kotiotteluissa Vaasan Sähkö Areenalla.


Preseasonin ottelut seinäjoella

OTTELUTAPAHTUMISSA NOUDATETAAN VIRANOMAISTEN OHJEITA

 • Yleisötapahtumiin ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita
 • Riskiryhmiin kuuluvia ei suositella osallistumaan yleisötapahtumiin
 • Kasvosuojan käyttöä suositellaan
 • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää ja turvavälejä tulee noudattaa sekä jonoissa, että katsomoissa
 • Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa tulee noudattaa. Tapahtuma-alueella on käsidesipisteitä
 • Tiski- ja pöytäpintoja pyyhitään tapahtuman aikana aktiivisesti ja saniteettitilat siivotaan erien aikana.
 • Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi yleisöltä pyydetään yhteystiedot lipunoston yhteydessä


THL:n ohje koronavirustartuntojen ehkäimisestä yleisötilaisuuksissa on esillä tapahtuma-alueella.


LIIGAN TURVALLISUUSOHJEEN PÄÄPERIAATTEET

Yleinen turvallisuus

 • Valtakunnallisia ja alueellisia viranomaisohjeita tulee noudattaa tarkasti.
 • Ottelutapahtumaan saa osallistua vain terveenä.
 • Jokaisen on pidettävä erityistä huolta käsihygieniasta ottelutapahtumassa.
 • Jokaisella seuralla on nimetty turvallisuusohjeiden jalkautumisesta vastaava henkilö, joka vastaa ohjeiden noudattamisesta niin ottelutapahtumassa kuin joukkueiden ja muun henkilökunnan arjessa.
 • Ottelutapahtumassa suositellaan kasvomaskien tai visiirien käyttöä kaikille niille henkilökuntaan kuuluville, jotka ovat kontaktissa katsojien tai joukkueiden kanssa. Kasvomaskien käyttöä suositellaan myös yleisölle. Maskien käyttösuositusten osalta seurataan viranomaisten ohjeistusta.


Urheilijoiden turvallisuus

 • Kaikille urheilijoille sekä erotuomareille tehdään koronavirustestit ennen kauden alkua.
 • Urheilijoiden, tuomareiden ja kaikkien ottelutapahtumassa työskentelevien henkilöiden turvallisuudesta ja hygieniasta pidetään tarkasti huolta.
 • Joukkueen tiloissa ja pukukoppikäytävillä liikkuvat ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.
 • Urheilijoiden käytössä on käsidesiä ja kasvomaskeja. Urheilijoiden ja taustahenkilöiden käyttämien tilojen hygieniasta huolehditaan korostetusti.
 • Urheilijat, joukkueen taustahenkilöt sekä erotuomarit käyttävät kasvomaskia sekä hallille siirryttäessä että sieltä poistuttaessa.
 • Urheilijoiden tulee välttää ylimääräisiä tapahtumia ja kokoontumisia vapaa-aikanaan.
 • Joukkueen mukana matkustavat vain joukkueen toiminnan kannalta välttämättömät henkilöt ja matkustamisessakin minimoidaan tarpeettomat kontaktit.
 • Fanitapaamisia ja aitiovierailuja tai vastaavia ylimääräisiä kontakteja aiheuttavia tilaisuuksia ei voida järjestää.
 • Median liikkumista jäähalleilla rajoitetaan, ja kaikki haastattelut tehdään puhelimitse tai muun etäyhteyden välityksellä (lukuun ottamatta TV-tuotantoa).


Yleisön turvallisuus

 • Ennakkolipun ostamista suositellaan, jotta katsojien tunnistaminen olisi mahdollista.
 • Korttien käyttöä maksuvälineenä suositellaan.
 • Riittävistä turvaväleistä pidetään huolta koko tapahtuman ajan.
 • Yleisölle informoidaan selkeästi esimerkiksi teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien välityksellä, miten jäähallissa ja sen ulkopuolella liikutaan, jotta ruuhkat vältetään.
 • Jäähallit lohkotaan katsomoalueisiin, mikäli viranomaismääräykset niin vaativat.
 • Turvallisuusjärjestelyistä viestitään ennakkoon ottelutapahtumaan saapuville katsojille sekä kuulutuksilla ja videonäytön avulla ottelutapahtuman aikana.
 • Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa suositellaan mahdollisten tartuntatapausten jäljittämisen helpottamiseksi.
 • Muuttuviin viranomaisohjeistuksiin reagoidaan välittömästi.Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi, ja sitä muokataan tarvittaessa viranomaisohjeistusten mukaisesti.

Liiga.fi - Turvallisuusohje