Sportin loputkin lokakuun kotiottelut siirtyvät

Vaasan Sportin kotiavaus lykkääntyy edelleen.

27.10. pelattavaksi merkitty Sport-Ässät sekä 31.10. pelattavaksi merkitty Sport-Lukko siirtyvät myöhempään ajankohtaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 12.10.–31.10.2020.

Liiga ja joukkueet tiedottavat myöhemmin uusista ottelupäivistä.


VASAS SPORTS RESTERANDE HEMMAMATCHER I OKTOBER SKJUTS FRAM

Vasa Sports hemmapremiär skjuts ytterligare fram. Sport-Ässät d. 27.10. och Sport-Lukko d. 31.10. skjuts fram och spelas på en senare tidpunkt.

Regionsförvaltningsverket i Västra- och Inre-Finland har på basen av smittskyddslagens 58§ 1. moment förbjudit offentliga tillställningar inom- och utomhus med flera än 10 personer i Vasa sjukvårdsdistrikt.Förbudet träder i kraft måndagen d. 12.10.2020 och gäller fram till och med d. 31.20.2020.

Ligan och lagen informerar senare om nya matchdagar.