Sport mukana Oranssit päivät -kampanjassa

Kuva: Samppa Toivonen

Oranssit päivät näkyivät eri puolilla maailmaa kansainvälisenä päivänä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

Maanantaina 25. marraskuuta, YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä, alkoi Oranssit päivät -kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Kampanja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan jatkuu 10. joulukuuta vietettävään ihmisoikeuksien päivään saakka.

Oranssi on naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen väri, joka symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.

Vaasan Sport tekee yhteistyötä Vaasan ensi- ja turvakoti yhdistyksen kanssa ja on näin mukana tukemassa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä.