Rikotaan rajat - Vi vågar bryta!

YHTEISTYÖTÄ KULTTUURIN JA URHEILUN VÄLILLÄ

"Rikotaan rajat"

Vaasan Kaupunginteatteri ja jääkiekkoseura Vaasan Sport haluaa rikkoa rajat kulttuurin ja urheilun väliltä. Säännöllisin väliajoin julkisuudessa puidaan näiden kahden välillä eriarvoisuus asettelua ja aina kun on kysymys rahasta, verrataan osapuolia toisiinsa. Nyt osapuolet haluaa näyttää, että hyvällä yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamalla, saadaan molemmille etua. Niin taloudellisesti, kuin myös laadullisesti.

Yhteinen tavoite on saada kansalaiset aktivoitumaan ja liikkumaan. Pois sohvalta ja arkirutiineista. Kaupungissamme on tarjolla huipputasoista ajanvietettä niin kulttuurin kuin urheilunkin saralla, joka ei ole vielä tavoittanut kaikkia alueen asukkaita. Elämyksiä ja kokemuksia on tarjolla, kunhan kansalaiset vain ne löytävät.

Osapuolet lanseeraavat markkinoille lippupaketin, jonka liput ovat käytettävissä molempien osapuolien tilaisuuksissa. Näin voi esimerkiksi alueen yritykset tarjota työntekijöilleen vapaa-ajan paketin, jossa työntekijät itse voivat päättää, kumpaa haluaavat käydä seuraamassa. Samoin perheen sisällä, voidaan lippupaketin ostamalla tyydyttää molemmat tarpeet.

Yhteistyötä aletaan tekemään myös valmennuksen ja ohjauksen osalta. Molemmilla osapuolilla on tietotaitoa, mitä voidaan jakaa. Pohjimmiltaanhan on kysymys samakaltaisista tapahtumista, joihin valmistautuminen tapahtuu tiettyjen kaavojen mukaan.

Tarkoitus osapuolilla on myös tarjota toisilleen työkaluja työssä jaksamiseen, erilaisilla TYKY- tapahtumilla.

(mv)