Mestiksen turvallisuusohjeet

Turvallisuusohje


1. Jääkiekko-ottelu on yleisötilaisuus jonka järjestyksestä ja turvallisuudesta
vastaa ottelun järjestäjä
2. Järjestäjällä on voimassa oleva vastuuvakuutus
3. Tapahtuman turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi sisääntuloporteilla
suoritetaan turvatarkastuksia, joista on ennakkoon tiedotettu myös porteille
asetetuissa ohjetauluissa ja otteluilmoituksissa
4. Yleisötilaisuuteen ei saa lainsäädännön eikä otteluiden
turvallisuusmääräysten mukaan tuoda vaarallisia esineitä tai päihteitä kuten:
• alkoholia, huumeita tms.
• ampuma-, terä-, tai lyömäaseita
• räjähdysaineita, räjähteitä, ilotulitteita, soihtuja tai savuja
• rasistisia, poliittisia tai loukkaavia julisteita tai banderolleja
• muita sellaisia esineitä tai aineita joilla voidaan uhata toisen henkeä tai
terveyttä taikka joilla voidaan aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai
turvallisuudelle
5. Jääkiekko-otteluun ei saa päästää henkilöä
• joka on häiritsevästi päihtynyt
• jonka voidaan olettaa muutoin aiheuttavan häiriötä tai vaarantavan
turvallisuutta tai jolla on hallussaan kohdassa 4 mainittuja esineitä
• jonka käyttäytymisen perusteella voidaan epäillä vaarantavan
tapahtuman järjestystä tai turvallisuutta
6. Kaikenlainen rasistinen, herjaava, loukkaava tai selkeästi epäsiallinen
käyttäytyminen on kiellettyä
7. Kaikenlaisten esineiden heittäminen tai katsomosta kentälle meno on
kielletty
8. Näiden ohjeiden laiminlyönti tai noudattamatta jättäminen voi estää
sisäänpääsyn tai johtaa ottelutapahtumasta poistamisen.

Noudattamalla näitä ohjeita autat meitä luomaan jääkiekko-otteluista
viihtyisän ja turvallisen yleisötapahtuman.