KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

HOCKEY TEAM VAASAN SPORT OY

 

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

Hockey-Team Vaasan Sport Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviik­kona 5.3.2014 klo 15.00 Vaasan Jäähallin ravintola Kotkanpesässä, osoitteessa Kuparisaari, Rinnakkaistie 1, Jäähalli (Vaasa Arena), Vaasa.

 

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 

1.   Kokouksen avaaminen

2.   Kokouksen järjestäytyminen

3.   Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

4.   Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluottelon vahvistaminen

6.   Esityslistan hyväksyminen

7.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään vaihtovelkakirjelainan liikkeelle laskemisesta

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään vaihtovelkakirjalainan Iiikkeelle laskemisesta (osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta).

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea Iiikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 15.000 uutta yhtiön osaketta merkintähintaan 120 euroa per osake. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta vaihtovelkakirjalainan muodossa.

Yhtiön hallitus päättää muiden erityisten oikeuksien antamiseen Iiittyvistä muista seikoista, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoi­keudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus ei korvaa aikaisempia valtuutuksia ja että se on voimassa toistaiseksi.

 

8.   Kokouksen päättäminen

 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään per­jantaina 28.2.2014 sahköpostitse osoitteeseen toimisto@vaasansport.fi. Mahdollinen valtakirja pyydetään jättämään ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen on edellytys yhtiökokoukseen osallistumiselle.

 

Aineisto ja asiakirjat

Hallituksen ehdotus ja muut osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen kokousta yhtiön toimitiloissa osoitteessa Rinnakkaistie 1, 65350 Vaasa, ja niistä Iähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeen omistajille.

 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

 

 

Vaasassa, 14. päivänä helmikuuta 2014

 

HOCKEY TEAM VAASAN SPORT OY

Hallitus