Jäähallin laajennus (päivitetty)

Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymän (entinen Vaasanseudun Urheiluhallit ky) omistajakuntien Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan osuudet Vaasassa sijaitsevan Vaasa Arenan osalta ovat: Vaasa 77,11 % ja Mustasaaren kunta 22,89 %.kultaa

Vaasan kaupunginvaltuusto ja Mustasaaren kunnanvaltuusto ovat syksyllä 2011 päättäneet talousarviokäsittelyissään ja taloussuunnitelmissaan varata peruspääomalisäyksien kautta määrärahan Areenan laajennushankkeelle seuraavasti:

Vaasan kaupungin talousarviossa vuodelle 2012 on kuntien välisten neuvottelujen tuloksena varattu investointimäärähana vuodelle 2015 kilpahallin peruskorjaukseen ja laajennukseen 3 700 000 €. Mustasaaren kunnan vuoden 2015 investointiohjelmaan on varattu 1 290 000 € Vaasa Arenan laajennukseen, eli yhteensä 4 900 000 €. Lisäksi hankkeelleon haettu ELY-avustusta.

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen Kuparisaaren jäähallin kilpahallin katsojamäärä tulee olemaan yli 5000 henkilöä. Ravintola- ja oheistilat ajanmukaistetaan laajennuksen yhteydessä myös.

Kuparisaaren kilpahallin putkiston, laatan ja joustolaitakaukalon uusiminen toteutetaan omalla rahoituksella jo kesällä 2012. Samassa yhteydessä tehdään toimenpiteitä poistumisteiden kulkuaukkojen leventämiseksi, jolloin voidaan kasvattaa kokonaishenkilömäärää 280 henkilöllä, eli yhteensä 4074, jo kaudelle 2012-2013.

Kolmannesta harjoitushallista odotetaan ELY-Keskuksen avustuspäätöstä. Päätöksen jälkeen aloitetaan lisärakennuksen urakkakilpailu.

---

Hankesuunnitelmasta:

"Toiminnalliset tavoitteet

Kaikille kiinteistössä tapahtuvalle toiminnoille tulisi olla tarkoitukseen sopivat tilat ja kaikille halukkaille pitäisi pysyä tarjoamaan heille sopivana ajankohtana riittävästi heidän tarvitsemiaan tiloja.

Yritysten TYKY -päivien järjestämiseen tulee olla monipuoliset tilat.

Tapahtumien yhteydessä tulee olla tarjolla riittävästi ravintola- ja kokoustilaa.

Curling’n pelaamiselle tulisi olla oma erillinen jäärata.

 

Tarvittavia toimenpiteitä:

-Fani-yleisölle rakennetaan oma fani –aula

-Yleisön palvelua ja viihtyvyyttä lisätään, rakennetaan yleisöravintola ja Pub

-Sisääntuloaulaa laajennetaan parkkipaikkojen suuntaan, aulasta tehdään viihtyisä, johon helppo tulla. Aulasta kaksi uutta porrashuonetta ylös

-Lipunmyyntipisteitä lisätään, jotta saadaan lipunmyynnistä joustavaa ja nopeaa,

-VIP - ravintolaa laajennetaan ja tehdään sisäliikuntatiloja, kokoustila, opetustila

-Aitiot siirretään uuteen paikkaan ja niiden määrää lisätään

-Katsojapaikkoja tehdään lisää, yht. yli 5000

-Rakennetaan uusi harjoituskenttä aputiloineen

 

Rakennustekniset tavoitteet

Vanhan kilpahallin kaareva yläpohja puretaan / yläpohjarakenne uusitaan

Kaikki uusittavat rakenteet tehdään uusien energiamääräysten mukaisesti

Talotekniset tavoitteet

Kilpajääkentän uusiminen putkistoineen ja alusrakenteineen

Energiansäästötoimenpiteet, öljylämmityksen korvaaminen kaukolämmöllä tai maalämmöllä

Lämmön talteenoton tehostaminen

HUONETILAOHJELMA

Huonetilaohjelman kuvaus

Tämän hankesuunnitelman mukaan on tarkoitus tehdä mm. seuraavia tilalaajennuksia, -muutoksia:

Taso + 6.450

-rakentaa uusi harjoittelujäärata oheistiloineen n. 2500 m2

-laajentaa aulatiloja, 2 porrashuonetta lisää sekä lisätä lipunmyyntipisteitä, yht. n. 430 m2

-rakentaa fani-aula n. 130 m2

 

Taso + 10.730 / + 9.30

-rakentaa C- ja D- katsomojen kulmaukseen PUB –tilat, n. 150 m2

-rakentaa yleisöravintola oheistiloineen n. 400 m2

-laajentaa VIP –ravintolaa n. 200 m2

-rakentaa uudet toimisto- ja kokoustilat n. 360 m2

-vanhat kokous- ja toimistotilat muutetaan sisäliikuntatilaksi

-laajentaa katsomotiloja, paikkoja yht. yli 5000

-rakentaa aitiot uuteen, parempaan paikkaan

 

Tilaluettelo ja tilavaatimukset

Edellä mainitut laajennukset yhteensä n. 4800 m2.

 

TOTEUTTAMISAIKATAULU

Hankesuunnitelman mukaisen laajennus ja peruskorjaus on tarkoitus aloittaa vuonna 2012 lisäharjoitusjään osalta.

Kilpahallin jäädytysputkistojen ja rakenteiden uusiminen kaukaloseinineen tehdään kesällä 2012. Kilpahalli oheistiloineen toteutetaan 2015.

 

PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS

Perustamiskustannukset

Kustannusarvio Jäähallin laajennukselle ja peruskorjaukselle on n. 9,1 milj. €.

Kesällä 2012 toteutettavan kilpahallin laatan ja putkiston peruskorjauksen osuus on n. 0,7 milj. €.

..

 

(to)

Kuva: Juha Knaapi