parkering


Arenans parkeringsplatskapacitet är begränsad – ta vara på miljön!

Antalet parkeringsplatser intill Vasa Elektriska Arena är begränsat. Pga. detta ber Vasa Sport närområdets invånare, att samköra till matchen eller komma med matchbussen, med cykel eller till fots. På samma gång sparar vi miljön!


Trafikarrangemangen före matchen ifall du kommer med bil

Vi kommer att leda trafiken före ligamatcherna vid Strandlandsvägen före tunneln på Parallellvägen och vid Sunnanviks rondell. På detta sätt kan vi informera bilister om parkeringsläget för de ankommer till Arenan och hänvisa dem till närliggande parkeringsplatser. Vår målsättning är att trafiken skall löpa så smidigt som möjligt.


Parkeringsområdena invid Vasa Elektriska Arenan på Parallellvägen

Parkeringsområdet invid Arenans huvudingång är avgiftsbelagd (10 €).

Mellan Parallellvägen och motorvägen finns två avgiftsfria parkeringsområden som ligger mellan tunneln och Sunnanviks rondell.

Parkeringsområdena framför träningshallarna på båda sidorna av Parallellvägen och bakom arenan är reserverade för de som använder träningshallarna och personal.

Vi är medvetna om, att det finns behov av nya parkeringsplatser invid Parallellvägen, men i det rådande läget har det inte beviljats medel för att råda bot på detta.

Pga. att parkeringsplatserna invid Arenan inte räcker åt alla, uppmanar vi bilister att använda gratisparkeringarna vid Matmorsviken, Karlsplan, Vamia och Silveria. Från dessa parkeringsområden är det endast en ca 5 minuters / 300–400 meters gångväg till Arenan.


Trafikarrangemangen efter matchen​​​​​​​

Efter ligamatchen leder vi alla bilar som har parkerat vid Parallellvägen att köra ut via rondellen i Sunnanvik. Det här betyder, att Parallellvägens tunnel är mycket säkrare efter matchen och det är betydligt lättare att komma till och köra bort från parkeringsområdena vid Matmorsviken, Karlsplan, Vamia och Silveria.