Alla foton i denna artikel*: Outi Järvelä
* förutom där en annan källa är nämnd


Vasa Sports aktieemission – Detta är det frågan om

Bli ägare av Vasa Sport och delta i utvecklingen av ligahockeyn i Vasa. Vi är mer än bara en idrottsklubb, vi är en del av en stor gemenskap med en enorm mängd historia, känslor, stolthet och passion.

Läs mera här om vad vi har gjort under den nuvarande strategiperioden som startade för ett år sedan, samt vilka preciseringar vi har gjort i strategin och vilka förändringar vi kommer att göra baserat på lärdomar och erfarenheter.

Genom nyemissionen kan vi stärka vår affärs- och idrottsverksamhet och därmed erbjuda hela gemenskapen nya upplevelser, minnesvärda ögonblick och en känsla av samhörighet genom hockey, idrott och underhållning. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna bygga en starkare verksamhet och för att Vasa Sport även i framtiden kan skapa mervärde för hela Österbotten.

Hockey-Team Vasa Sports Ab:s styrelse

Heikki Hiltunen (styrelseordförande),
Martti Ehrnrooth, Anna-Kaisa Valkama, Oskar Osala, Filip Riska, Mikael Hallbäck ja Vesa Hakkarainen


1 aktie 120€10 aktier 1 200€100 aktier
12 000€
ÄgarkortJaJaJa
Aktieb rev (numrerat och underskrivet)JaJaJa
Rösträtt vid bolagsstämmanJaJaJa
Möjlighet att vara med och utveckla klubben vid ägarträffarnaJaJaJa
10 % rabatt på normalpris supporterprodukterJaJaJa
Förköpsrätt till säsongskort och playoffsbiljetter*JaJaJa
Vasa Sport VIP-kväll för två personer 2024-2025-JaJa
Loge (12 pers.) till Ligans grundserie 2024-2025--Ja

* Förköpsrätt till de bästa lediga / tillgängliga platserna. Gäller för hela grundserien och/eller hela slutspelsserien.

Till artikelns början
Tillägsinformation och frågorVasa Sports nya strategi har nu nästan en hel hockeysäsong bakom sig. Strategin fokuserar på utvecklingen av juniorstigen, coachningen och spelarproduktionen.

Under den första säsongen har vi redan nått framgång på flera områden. Under den gångna säsongen har Sport ökat antalet juniorer jämfört med tidigare år, samarbetet med klubbar i regionen har intensifierats och Junior Sport och Liga Sport har integrerat gemensamma värderingar i sina verksamheter. Mot bakgrund av dessa framgångar har vi stärkt vår tränarkompetens och tecknat ett samarbetsavtal med Kuortanes träningscenter.

Den gångna säsongen har också varit framgångsrik i rinken. U20-laget kämpar om medaljerna i FM-ligan för ungdomar. Under säsongen har flera U20-spelare också varit med i ligalaget. Vi har fått bevittna Oskari Hults verkliga genombrott i ligalagets spelartrupp. Ligalaget har kunnat utveckla sitt spel under hela säsongen och spelat om segern i varje match.

De strategiska valen och framgångarna under den gångna säsongen har ökat Vasa Sports dragningskraft bland unga spelare. Sport ses som en mer intressant klubb och en språngbräda till en karriär som spelare.
​​​​​​​

Till artikelns början
Tillägsinformation och frågor


VI FÖR SAMMAN HELA ÖSTERBOTTEN

Vi har skapat ett mångsidig gemenskap som omfattar olika samhällsklasser, företag från alla sektorer och människor i alla åldrar. Det spelar ingen roll vad du har för kön, språk eller etnisk bakgrund.

VI SKAPAR RÖRELSE VITT OCH BRETT

Varje år ger vi mer än tusen barn och ungdomar möjlighet att delta i regelbunden fysisk aktivitet. Vi erbjuder mer än 50 000 timmar guidad coachning per år och hjälper mer än 100 ungdomar att utvecklas mot en karriär som elitidrottare. Vi erbjuder också företags- och ledarskapscoachning för företag i regionen, vid sidan av hockeycoachning.

ÖKAD LIVSKRAFT OCH SYNLIGHET

Vi representerar stolt hela Österbotten och får regelbundet synlighet i nationella medier, mer än 700 gånger per år. Vi sysselsätter också cirka 150 personer varje år, antingen på heltid eller deltid.

VI PRODUCERAR UPPLEVELSER

Vi erbjuder ett sätt att komma bort från allt, samtidigt som vi är en viktig del av många människors vardag. Varje år arrangerar vi mer än 30 sportevenemang som lockar över 100 000 besökare, varav cirka 25 000 är unika. Vi är en av de största evenemangsarrangörerna i regionen och vi har inga planer på att ge upp den positionen..

VI ÄR ANSVARSFULLA I DET VI GÖR

Våra handlingar bygger på värderingar som sträcker sig bortom professionell hockey. Under säsongen har vi nått fler än 4 000 barn utanför rinken och erbjudit en gratis hockeyupplevelse för fler än 10 000 barn i grundskolan. Våra värderingar inkluderar också ett fokus på hållbarhet i våra inköp och vardagliga val.
Till artikelns början
Tillägsinformation och frågorSOM ÄGARE KAN DU PÅVERKA!

Som ägare i Sport är du en del av Örngemenskapen. Du har också möjlighet att påverka och utveckla Sports verksamhet mot Visionen 2028 ”Vasa Sport är en av de framgångsrika inom hockeyn i Finland”.

Anna-Kaisa Valkama
​​​​​​​Bild: Merinova

"För regionens attraktionskraft är ett Ligalag en absolut förutsättning. Dessutom lockar känslan av gemenskap och surret kring Ligalaget unga människor till hockeyn. Att få barn och ungdomar att röra på sig och uppmuntra dem till det är en hjärtefråga för mig.

Jag har investerat i Vasa Sport för att jag vill vara med och stötta regionens bästa lag. Sports år i Ligan har inte varit lätta, men förhoppningsvis kommer stödet från lokal partners att fortsätta också framöver!”

Anna-Kaisa Valkama, aktieägare

Oskar Osala
​​​​​​​Bild: Finsk Ishockeyförbundet

"Jag är evigt tacksam för att Vasa Sport höll mig borta från problem och gav mig en trygg plats att växa upp i och få utlopp för min energi. Jag fick tillbringa den tiden med människor som fortfarande är mina vänner.

Som ägare vill jag stödja och vara delaktig i att göra Sport till mycket mer än bara ett ligalag, till en samlande kraft för hela Österbotten.”

Oskar Osala, aktieägare


SÅ HÄR TECKNAR DU EN AKTIE!

Du kan teckna aktier via beställningsblanketten. Du kan också ta del i aktieemissionen genom att ringa Vasa Sport, tfn 020 155 5600, eller kontakta Jan-Peter Nordbäck per e-post jan-peter.nordback@vaasansport.fi och be honom kontakta dig.

Till artikelns början
Tillägsinformation och frågorBAKGRUND

På bolagsstämman d. 20.10.2022 gavs styrelsen en fullmakt att emittera 10 000 nya aktier i en eller flera omgångar. De nya aktierna kan tecknas enligt de nuvarande ägarnas ägarandelar. Fullmakten gav styrelsen också rätt att i motsats till aktieägarnas teckningsrätt göra en riktad emission ifall bolagets ekonomi så kräver. Styrelsen har rätt att besluta om aktieemissionens alla övriga villkor. Fullmakten är i kraft tills vidare.

AKTIEEMISSIONEN 26.2 – 30.9.2024

​Hockey-Team Vasa Sports Ab:s styrelse har beslutat att arrangera en aktieemission för att höja bolagets eget kapital och öka bolagets ekonomiska tillgångar. I bolaget kan tecknas 8 500 stycken nya aktier a 120 euro av nuvarande och nya aktieägare. Före aktieemissionen har bolaget 13 986 aktier, som ägs av 1 389 9 olika aktionärer.

Målsättningen med detta tillvägagångsätt är, att utvidga bolagets aktieägarskap med nya privatpersoner och företag. Ifall aktierna övertecknas har styrelsen rätt att godkänna eller förkasta gjorda aktieteckningar.

Till artikelns början
Tillägsinformation och frågor


HOCKEY-TEAM VASA SPORT AB:S AKTIEMISSION 26.2.2024-30.9.2024


Bolagets namn: Hockey-Team Vasa Sport Ab
Aktiekapitalets förhöjning: Högst 1 020 000 EUR
Nuvarande antal aktier: 13 986 st.
Antalet nya aktier som kan tecknas: 8 500 st.
Aktiens pris: 120 EUR
Koncernens omsättning 2022–2023: 6 556 517 €
Koncernens resultat 2022–2023: 106 400 €
Teckningstiden för aktieemissionen: 26.2.2024 – 30.9.2024
Senaste betalningsdatum för aktieemissionen: 16.9.2024
Bolagets hemort: Vasa
Verksamhetsområde: Sport-, fritids- och nöjesverksamhet

TILLÄGSINFORMATION

Tilläggsinformation angående klubbens planer, användningsområdet och finansiella mycketal kan du läsa här.


Till artikelns början
Tillägsinformation och frågorTilläggsinformation om aktieemissionen

Jan-Peter Nordbäck - jan-peter.nordback@vaasansport.fi
Tomas Kurtén - tomas.kurten@vaasansport.fi

Till artikelns början


Att bedriva idrottsrelaterad affärsverksamhet i Finland är mycket utmanande och det är därför realistiskt att sträva efter ett nollresultat för varje säsong. Det ekonomiska resultatet varierar mycket och är direkt beroende av klubbens idrottsliga framgångar.

Av en investering i en klubb med idrottsrelaterad affärsverksamhet kan man i allmänhet inte förvänta sig någon ekonomisk vinst för investeringen. Aktieägarna skall inte förvänta sig dividender, utan investeringen skall betraktas som en investering i ligahockeyn i Österbotten.

Som ägare av en idrottsverksamhet har man möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och framtid i klubben man äger. Genom ägarskapet har man chansen att understödja sitt favoritlag.

I Hockey-Team Vasa Sport Ab:s bolagsordning ingår en inlösningsklausul.

Till artikelns början
Tillägsinformation och frågor