Vasa Sport Bokningsvillkor


BOKNINGSVILLKOR – ILKKA LOUNGE OCH ILKKA CLUB

Bokningen
Priserna innehåller de element som nämns i produktbeskrivningen. VIP-paketen faktureras i samband med bokningen.

Annullering
VIP-bokningen kan annulleras utan kostnad senast tio (10) dagar före matchevenemanget, för en annullering som kommer under tio (10) dagar från matchevenemanget debiteras halva priset. För annulleringar som görs senare än 48 timmar före evenemanget debiteras hela priset.

Ändringar i bokningen
Ändringar i bokningen senast fyra (4) dagar för matchevenemanget kan göras kostnadsfritt. Efter detta debiteras allt enligt den ursprungliga bokningen.

Specialdieter
Eventuell specialdiet eller matallergi bör meddelas i samband med matbeställningen (minst fyra vardagar före matchdag) Under evenemanget hinner köket tyvärr inte leverera avvikande matportioner.

Öppethållningstider och ingång
På matchdagen 1½ timme före matchstart, under hela matchen samt ca en timme efter matchen. Kom i god tid för att undgå köande. Gäster till Ilkka Lounge restaurangen via Ilkka Lounge entrén, som ligger på markplan till höger om arenans huvudentré.

Servering

I vår restaurangvåning finns A-rättigheter. Ifall ni har specialönskemål gällande dryckerna, kom då ihåg att meddela om det i samband med matbeställningen.

Supporterprodukter
Du kan färdigt beställa supporterprodukter till restaurangen för att överraska dina gäster. Produkterna beställs i samband med matbeställningen och de levereras vid ingången.

BOKNINGSVILLKOR - LOGEr

Bokningen
Priserna innehåller inträdesbiljett samt hyra för logen. Hyran för logen debiteras genast efter reservering. Mat och dryck faktureras efter matchen i efterskott enligt er beställning.

Bokningen av logen kan annulleras utan kostnad senast två (2) veckor före matchevenemanget, för annullering som kommer under 14 dagar från matchevenemanget debiteras fullt pris. En minskning av personantalet kan meddelas utan kostnad minst fyra (4) dagar före matchevenemanget, efter det gäller den ursprungliga bokningen. Även loge med avtal räknas som använd om en annullering inte anlänt minst 14 dagar för matchevenemang.

Mat- och dryckesbeställningar
Mat- och dryckesbeställningar görs minst fyra (4) vardagar före matchdag via mejl till jonna.suoste@vaasansport.fi. Om beställningen görs senare, debiteras en serviceavgift på 100€ för matlogistiken.

Specialdieter
Eventuell specialdiet eller matallergi bör meddelas i samband med matbeställningen (minst fyra vardagar före matchdag) Under evenemanget hinner köket tyvärr inte leverera avvikande matportioner.

Öppethållningstider och ingång
På matchdagen 1½ timme före matchstart, under hela matchen samt en halv timme efter matchen. Efter detta kan den som önskar fortsätta kvällen i Ilkka Lounge restaurangen. Logen kan också tas i bruk tidigare utan skild avgift bara det överenskommits om saken. Gäster till logerna 1-8 kommer in via arenans huvudentré och gäster till Legends Lounge logen kommer in via Ilkka Lounge entrén.

Servering
I våra loger finns A-rättigheter. I barskåpet finns färdigt ett sortiment av drycker. Ifall ni har specialönskemål gällande dryckerna, kom då ihåg att meddela om det i samband med matbeställningen. Dryckerna faktureras separat till logevärden.

Supporterprodukter
Du kan färdigt beställa supporterprodukter till logen för att överraska dina gäster. Produkterna beställs i samband med matbeställningen och de levereras färdigt till er loge.