Vasa Elektriska Arena


Vasa Elektriska Arena är namnet på ishallen i Vasa. Arenan drivs av Vasaregionens Arenor Samkommun som ägs av Vasa stad (84%) och Korsholms kommun (16%). Vasa Elektriska Arena är byggd 1971 och arenan är renoverad och förstorad i flera olika omgångar. Rinkens storlek är 28 m x 58 m.

Inför säsongen 2020-2021 genomgår tävlingsarenan en stor renovering där den både förnyas och utvidgas.

Publikkapacitet
Säsongen 2019-2020 3 957, säsongen 2020-2021 ca 5 000.

Adress
Parallellvägen 1, 65350 Vasa