Till media

ACKREDITERING

Medians representanter bör ackreditera sig till matcherna senast kl. 14:00 på matchdagen (till veckolustsmatcher senast fredagen innan kl. 14:00). Ackrediteringen bör göras separat inför varje match.

Ackrediteringen sker via e-mail media@vaasansport.fi

I anmälningen bör följande information nämnas:

  • Match och matchdag
  • Namn, media och numret på Ligans presskort *)
  • E-mail, telefonnummer och arbetsuppgift (redaktör/fotograf)
  • Möjliga tilläggsuppgifter

    *) Ifall du inte har Ligans presskort, sänd en fritt formulerad ackrediteringsansökning inom tidigare nämnda tidsram.


Medians kontaktperson
Aleksi Matkoski, 040 572 5551, aleksi.matkoski@vaasansport.fi

Ackreditering
Medians representanter bör ackreditera sig till matcherna senast kl. 14:00 på matchdagen (till veckolustsmatcher senast fredagen innan kl. 14:00). Till ackrediterade mediarepresentanter reserveras en matchbiljett som kan hämtas från ishallens biljettlucka. Observera, att du behöver en matchbiljett för att komma in i tillägg till presskortet.

Ackrediteringsadress
http://www.liiga.fi/mediasivut/akkreditointi och aleksi.matkoski@vaasansport.fi

Parkeringsplatser
Ett antal parkeringsplatser har reserverats för mediarepresentanter vid parkering bakom Vasa Elektriska Arena.

Ingång till ishallen
Alla mediarepresentanter (press, TV och radio) kan komma in via VIP-ingången på marknivå till höger av huvudingången.

Medialäktare och -utrymme
Medians sittplatser är reserverade i läktarsektion A1 (platsnummer framgår av matchbiljetten). Mediautrymmet finns i samband med VIP-ingången på bottenplanet. I utrymmet finns bord, stolar, eluttag och tillgång till ishallens trådlösa nätverk.

Fotografering
Det är tillåtet att fotografera på bottenplan runt rinken.

Mediaplatser för radio och TV
Mediaplatserna för representanter som refererar radio och TV ligger högst upp på läktarsektion C4-C5. Begränsat antal platser, bör avtalas på förhand.

Praktiska arrangemang efter matchen
Vasa Sports spelare kan intervjuas i aulan vid sidan av mediautrymmet efter matchen. Meddela ditt intresse till matchansvariga Petri Ojanperä / Jan-Peter Nordbäck (otteluvastaava@vaasansport.fi). Arrangemang gällande det gästande laget, svarar laget själv för.

Pressmötet efter matchen med lagens huvudtränare hålls i mediautrymmet.

Intervjupunkten i ishallen
Spelarna kan intervjuas i aulan vid sidan av mediautrymmet i bottenvåningen under läktarsektion D4.

Matchprotokollet efter matchen
Du hittar det uppdaterade matchprotokollet på adress www.liiga.fi.

Ishallen stängningstid
Mediautrymmet i ishallen kan användas upp till en timme efter att matchen slutat.

Tekniska frågor till Vasa Elektriska Arena
Hallchef Tommi Pullola, 020 120 1881, tommi-pullola@vaasanseudunareenat.fi

Intervjuer utanför matchevenemangen
Markkinointivastaava Aleksi Matkoski, 040 572 5551, aleksi.matkoski@vaasansport.fi


INTERVJUER I SAMBAND MED MATCHEVENEMANGET

Intervjuer i samband med matchevenemanget svara lagledare Tapio Kotola för (tapio.kotola@vaasanspoort.fi).