Den nya Vasa Elektriska Arenan 2020-2021

Ett stort projekt!

<p>Skiss av den nya Vasa Elektriska Arenan</p>

Skiss av den nya Vasa Elektriska Arenan

Säsongen 2020-2021 spelas ligahockey I den förnyade och utvidgade Vasa Elektriska Arenan. Arenan får ca 5 000 nya kvadratmeter jämfört med den nuvarande arenan.

Den nya arenan får också 800 nya sittplatser. Totalkapaciteten stiger till 5 000 under ligamatcherna och ca 7 000 under konsertevenemang. Arenans alla servicetjänster kommer att finnas på 2. våningen och vi kan erbjuda åskådarna betydligt bättre utrymmen och service under ligamatcherna och andra evenemang. I utrymmena kommer det att finnas pubar och andra välfungerande servicepunkter. Rinken kommer också framöver att vara 28 m x 58 m och Sport anfaller mot Sundom Stå i den 1. och 3. perioden.

I den 3. våningen på C-sidan byggs en restaurangmiljö för ca 400 personer med en egen ny läktarsektion.

Säsongen 2020-2021 har vi en ny och modern arena, som kan erbjuda fina utrymmen och tjänster för ligahockeyn och andra evenemang.


<p>Skiss av den nya Vasa Elektriska Arenan sett från 3. våningens restaurangmiljö.</p>

Skiss av den nya Vasa Elektriska Arenan sett från 3. våningens restaurangmiljö.

HUR FRAMSKRIDER PROJEKTET?

Den nya arenan är ett stort projekt som startar i mars 2019 och fortsätter ända till hösten 2020. Hur framskrider projektet och hur påverkar det säsongen 2019-2020? Nedanför tidtabellen i grova drag.

Mars – augusti 2019
Grunden och stommen av de nya utrymmena färdigställs under denna period. Existerande stommaterial förstärks primärt på A-sidan.

Efter att dessa arbeten har slutförts kan arenan tas i användningen och detsamma gäller för ca 2/3 av den stora parkeringsplatsen.

September 2019 – april 2020 (ligasäsongen 2019-2020)
Arbetet med de nya utrymmena på C- och D-sidan fortsätter under hela perioden. På andra platser i arenan sker det inga större byggarbeten. Hemmamatcherna under säsongen kan spelas normalt.

April – oktober 2020
Genast efter att ligasäsongen 2019-2020 är slutspelad nedmonteras det existerande bågtaket och arenan får därefter under våren och försommaren ett nytt flatt tak. Under sensommaren och hösten färdigställs läktarsektionerna, fastighetsteknik, kontors- och lagens utrymmen på 1. våningen och service- och restaurangutrymmen på 2. och 3. våningen. I slutet av september överlåts den nya Vasa Elektriska Arenan till samkommunen och den förts ligamatchen är planerad att spelas ca den 10.10.2020.

Sport spelar sina första 8-10 ligamatcher säsongen 2020-2021 på bortaplan. Under perioden 10.10.2020-15.3.2021 spelas 30 grundseriematcher i den nya arenan.


HUR PÅVERKAR PROJEKTET LIGASÄSONGEN 2019-2020?

Parkeringsplatserna runt arenan kan delvis användas. Den stora parkeringsplatsen på C-sidan är ca 1/3 mindre pga. projektet. Vi kan rekommendera parkeringsområdena bredvid Tennis Center och Karlsplan som goda alternativ (ca. 300-400 m från arenan).

A-sidans ingång, pub- och kioskservice och sanitetsutrymmena vid båda ändorna av korridoren fungerar mer eller mindre som tidigare. Och restaurang Kotkanpesä fungerar normalt.

Sundom Stå läktarsektionen fungerar normalt. Detsamma gäller Sundom Stå logen. A-sidans huvudingång fungerar som ingång också till Sundom Stå.

Läktarsektionerna D2-D4 fungerar normalt. Man kan använda pub- och kioskservicen och sanitetsutrymmena i A-korridoren. I hörnet av D-och C-läktaren finns också ett nytt serviceområde. A-sidans huvudingång fungerar som ingång också för D-läktaren.

Logerna på D-sidan fungerar normalt och ingången finns på marknivå till höger av huvudingången framför arenan.

C-sidans läktarsektion fungerar mer eller mindre normalt. Pga. byggprojektet finns det ingen service i C-korridoren utan istället finns det två nya serviceområden i båda ändorna av C-läktaren. Sanitetsutrymmena finns utanför arena i samband med C-sidans ingång.

Med dessa ändringar är vår målsättning att ge alla åskådare en så god service som möjligt också under säsongen 2019-2020.

Sport anfaller som tidigare i 1. och 3. perioden mot Sundom Stå läktaren. Lage kommer som tidigare in från D-kortsidan. I övrigt använder vi samma ljus- och ljudarrangemang som tidigare.


ARENA- OCH LÄKTARKARTTA SÄSONGEN 2019-2020

Några kommentarer:

  • Wc:n i båda ändorna av A-korridoren och vid C-ingången
  • Pub- och kioskservice i A-korridoren
  • Pub- och kioskservice vid Sundom Stå läktaren
  • I båda ändorna av C-läktaren finns ett serviceområde


​​​​​​​Under jubileumssäsongen 2019-2020 spelar vi ännu inte i en ny arena, men vi kan följa med hur projektet framskrider.