Ledningens hälsning – Vår Grej nu och framöver!


Till att börja med vill vi tacka hela örnfamiljen för den gångna säsongen. Säsongen var för oss alla en besvikelse och ur många olika perspektiv både utmanande och svår. Säsongen innefattade ändå också ljusare stunder och vi gjorde många tilltag för att rätta till situationen, men vi kan nu konstatera att resultatet ändå till slut blev magert. Vi fick också ta del av stark kritik under säsongen vilket i stundens hetta inte kändes speciellt bra, men nu kan vi konstatera att i kritiken finns en stor styrka. Bakom kommentarerna gömmer sig en stor vilja att hjälpa klubben. Nu när vi står inför en utmanande situation pga. Coronaviruset ser vi kritiken som en positiv kraft – Vår Grej är viktig för oss alla!

Risto Dufva fortsätter som cheftränare också inkommande säsong och lagbygget framskrider planenligt. I slutet av mars kom vi ut med nya spelaravtal och ligaringen består nu av 24 kontraktspelare. För tillfället är vi inte aktiva på spelarmarknaden, men före säsongstart kommer några nya spelare att sluta sig till laget. Vi kan konstatera, att situationen i relation till lagbygget ser bra ut.

Bokslutet för säsongen 2019-2020 är ännu inte gjort, vi återkommer när det är klart. Resultatet för säsongen 2019-2020 är inte i dagsläget det största bekymret och heller inte den viktigaste punkten på agendan. Här och nu ligger vårt fokus på hur Coronaepidemin utvecklar sig och på vilket sätt den avspeglar sig på vår verksamhet.

Under mars månad har hela Finland förvandlats och både hälsosituationen och ekonomin ser helt annorlunda ut nu än vad den gjorde för bara några veckor sedan. Hälsosituationen har också haft en kraftig inverkan på ekonomin vilket har medfört en stark nedgång i efterfrågan inom många branscher.

Vasa Sport står i dagsläget inför samma utmaningar som många andra företag i Finland. Vi bör ta i beaktan, att dagsläget har en negativ inverkan på vår intäktssida. Det här medför, att vi bör se över vår kostnadsstruktur för att säkra klubbens verksamhet och ställning på den finländska hockeykartan också framöver. På samma gång vill vi också säkra Vasaregionens nationella synlighet.

Samtidigt kan vi också konstatera, att våra försäljningsinsatser fortsätter med full kraft. Vi har redan sålt nästan 50 stödpaket, säsongskort säljs hela tiden och vi förhandlar varje dag med företag om samarbetsavtal för säsongen 2020-2021. Vi hoppas att insatserna leder till ett bättre resultat än det vi har estimerat – ännu är det för tidigt att säga, men det är möjligt.

I tillägg till ovanstående tilltag har vi också skaffat utomstående finansiering för att säkra arenaprojektet. Det här jobbet framskrider planenligt. För att stärka klubbens eget kapital kommer vi att genomföra en nyemission av aktier, det nya aktierna kan börja tecknas under april månad.

Vi står nu inför det största talkot i Finland sedan andra världskriget. Genom att delta i talkot och genom at ta hand om varandra kommer vi säkert att klara denna svåra situation.

Tillsammans vinner vi säkert över coronan och låt oss sikta på att vi den 10.10.2020 spelar den första ligamatchen i den nya Vasa Elektriska Arenan.

Med örnhjärta,

Heikki Hiltunen
styrelseordförande
Vasa Sport

Tomas Kurtén
VD
Vasa Sport