Vaasan Sähkö jatkaa Vaasan Sportin pääyhteistyökumppanina seuraavat kolme kautta. (FI/SV)

Vaasan Sähkö jatkaa Vaasan Sportin pääyhteistyökumppanina seuraavat kolme kautta. ​​​​​​​

Vaasan Sähkö jatkaa Vaasan Sportin pääyhteistyökumppania aina kevääseen 2025 asti. Tällä sopimuksella areenan nimi on jatkossakin Vaasan Sähkö Areena. Molemmat osapuolet näkevät yhteistyön tärkeänä.

- Vaasan Sport on vahva vaasalainen brändi ja seuran toimintaa seurataan laajasti koko Suomessa. Paikallisena toimijana meille on tärkeää, että voimme yhteistyön merkeissä luoda mahdollisuuksia, kokea merkityksellisyyttä ja me-henkeä koko seudulle, toteaa Vaasan Sähkön sähkökauppayksikön johtaja Olli Arola

- Tämä on meille merkittävä sopimus ja erittäin tärkeä asia tuleville kausille. Tämä yhteistyö vahvistaa seuran toimintaa ja mahdollistaa toiminnan kehittämistä näiden haastavien pandemiakausien jälkeen, sanoo Vaasan Sportin toimitusjohtaja Tomas Kurtén.

Vasa Elektriska är Vasa Sports huvudsponsor också de kommande tre säsongerna.

Vasa Elektriska är Vasa Sports huvudsponsor fram till och med våren 2025. I och med detta avtal är arenans namn också framöver Vasa Elektriska Arena. Båda parter ser att samarbetet är viktigt.

- Vasa Sport är ett starkt brand och klubbens verksamhet följs brett i hela Finland. Som en lokal operatör är det också viktigt för oss, att vi genom samarbetet kan skapa möjligheter att uppleva betydelsefulla ögonblick on vi-anda i hela regionen, konstaterar Vasa Elektriskas direktör för elhandelsenheten Olli Arola.

- Detta är ett mycket betydelsefullt avtal för oss och en viktig inför de kommande säsongerna. Samarbetet stärker klubbens verksamhet och möjliggör utvecklingen av vår verksamhet efter det utmanande pandemisäsongerna, säger Vasa Sports VD Tomas Kurtén.