Uusi alku Vaasan Sportille: Vaasan Kotkasydän Oy perustettu tukemaan seuran kasvua


Vaasan Kotkasydän Oy (”Kotkasydän Oy”) on toukokuussa 2024 perustettu yhtiö, jonka tarkoituksena on toimia Hockey-Team Vaasan Sport Oy:n (”Vaasan Sport”) rahoittajana, merkittävänä omistajana sekä aktiivisena kehittäjänä. Yhtiön perustamista tukevat Vaasan Sportin hallitus ja pääomistajat yksimielisesti.

Vaasan Sport on jo vuosia ollut merkittävä osa Pohjanmaan urheilu- ja liike-elämää. Nyt tavoitteena on viedä seura uudelle tasolle ja vahvistaa sen asemaa pohjanmaalaisen urheilun kärjessä Kotkasydän Oy:n tukemana.


Kotkasydän Oy:n merkittävimmät tavoitteet

  • Ensimmäisessä vaiheessa Vaasan Sportin talouden tasapainottaminen tuomalla Vaasan Sportiin uutta pääomaa vähintään 500.000 euroa vuoden 2024 aikana. Samalla Vaasan Sportin kaikille veloille ja vastuille pyritään sopimaan realistinen lyhennyssuunnitelma
  • Vaasan Sportin 2023 julkistetusta strategiasta johdettujen painopistealueiden kunnianhimoinen ja järjestelmällinen toteuttaminen. Painopistealueet keskittyvät nykyisten ja uusien liiketoimintojen kasvattamiseen, talousjohtamiseen ja koko Vaasan Sportin urheilullisen menestyksen parantamiseen.
  • Vaasan Sportin toimintatapojen vieminen urheiluseuramaailmasta huippuyritysmäiseen toimintaan aktiivisen omistajaohjauksen kautta. Kotkasydän Oy tavoittelee keskeistä roolia Vaasan Sportin päätöksenteossa, varmistaen ammattimaisen ja tavoitteellisen johtamisen.
  • Pääomistajuus Vaasan Sportissa lähivuosien aikana.

Kotkasydän Oy käynnistää osakeannin, jonka tavoitteena on kerätä 500 000 euroa. Pohjanmaan alueen yrityksiltä on jo saatu sitoumuksia lähes 200 000 euron edestä. Kerätyt varat käytetään suoraan pääomasijoituksena Vaasan Sportiin, tukemaan seuran toimintaa ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten tapahtumien järjestämistä ja yritysmyynnin laajentamista.

Vaasan Kotkasydän Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tuomas Saikkonen

"Näen Vaasan Sportin tärkeänä veto- ja pitovoimatekijänä koko Pohjanmaalle."

VILPEn toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen on sitoutunut toimimaan ankkurisijoittajana Kotkasydän Oy:ssä merkittävällä summalla ja ryhtymään kutsuttuna Kotkasydän Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.

- Päätin lähteä mukaan, koska näen Vaasan Sportin tärkeänä veto- ja pitovoimatekijänä koko Pohjanmaalle. Uskon, että uusilla omistus- ja toimintamalleilla voimme tuoda Sportin lähemmäksi koko Pohjanmaan yrityselämää. Ainoastaan taloudellisesti vahva Vaasan Sport pystyy keskittymään strategiansa toteuttamiseen oman seudun nuorten nostamisesta kilpailullisesti kaikista korkeimmalle tasolle. Olemme uuden alun kynnyksellä ja olemme valmiita tekemään puheiden sijasta tekoja tavoitteidemme eteen, Tuomas Saikkonen toteaa.

Nykyiset Vaasan Sportin osakkeenomistajat voivat tulla Kotkasydän Oy:n osakkaiksi myös siirtämällä Sportin osakkeensa yhtiölle ja saaden vastineeksi Kotkasydän Oy:n osakkeita. Esimerkiksi Anna-Kaisa Valkama, yksi nykyisistä suurimmista osakkaista, on ilmoittanut siirtävänsä koko osakepottinsa (6,4 % Vaasan Sportista) Kotkasydän Oy:lle

Toimitusjohtaja Jonne Kemppainen

Sportin toimitusjohtaja Jonne Kemppainen uskoo Sportin kasvuun pitkällä tähtäimellä.

-Olen ollut reilun vuoden Sportissa ja tästä muutaman kuukauden toimitusjohtajana. Tänä aikana olen keskustellut laajasti fanien, kumppaneiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Sportilla on tilausta ja merkittävät mahdollisuudet kehittyä. Kovien tavoitteiden takia meidän on saatava organisaatiotasolla kokonaisvaltaista kehittymistä, mikä lähtee uuden toimintakulttuurin rakentamisesta päivittäisen työnteon myötä.

Myös Sportin hallituksen puheenjohtaja sekä yhtiön merkittävä omistaja Heikki Hiltunen on tyytyväinen Kotkasydän Oy:n mukaan tulosta:

- On erittäin hienoa saada Kotkasydän Oy mukaan uudeksi merkittäväksi sijoittajaksi ja omistajaksi Sportiin. Pääoman vahvistuminen Kotkasydän Oy:n myötä on tervetullut ja tärkeä askel eteenpäin paikallisen ja laajemman omistuspohjan vahvistamiseksi. Olen henkilökohtaisesti todella innoissani, että Kotkasydän Oy on lähtenyt mukaan merkittävällä panoksella Sportin omistajaksi ja olen luottavainen, että tämän myötä myös uusia sijoittajia tulee mukaan varmistamaan Sportin tulevaisuuden ylimmällä sarjatasolla Suomessa sekä varmistamaan omat pojat liigaan tähtäävän strategian jatkumisen myös tulevaisuudessa. Toivottavasti Kotkasydän Oy:n esimerkki innostaa muitakin mukaan vahvistamaan Sportin taloudellista tilannetta. Vielä kerran iso kiitos Kotkasydän Oy:n taustahenkilöille osoitetusta luottamuksesta, Hiltunen hehkuttaa.