Tiedote Omistaja-korttiaan odottaville

Omistaja-kortissa ilmenneiden ongelmien takia korttien postitus on viivästynyt.

Kortit eivät toimineet odotetulla tavalla omistajakortin viivakoodissa ilmenneiden ongelmien johdosta, joten olemme joutuneet tekemään muutoksia varmistaaksemme kortin toimivuuden jatkossa. Tähän mennessä reilu 500 Sportomistajaa on saanut korttinsa ja tavoitteemme on, että jokainen omistaja on saanut korttinsa kahden viikon sisään. Myös vanhat osakkeenomistajat tulevat saamaan Omistaja-kortin.