Koronatilanne Vaasassa 23.10.2020

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tämänpäiväinen päätös koskien kokoontumisrajoituksia sisältää seuraavan lauseen: Mikäli tilanne alueella olennaisesti muuttuu, aluehallintovirasto arvioi kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstään uudelleen.

Tämä tarkoittaa, että mikäli tartuntatilanne Vaasan sairaanhoitopiirin alueella paranee merkittävästi lähiaikoina, rajoituksia on mahdollista höllentää huomattavasti aikaisemmin kuin 30.11.2020.

– Olen ollut tänään yhteydessä viranomaisiin ja mikäli epidemiatilanne paranee, he ovat valmiita tekemään uusia rajoituspäätöksiä nopeallakin aikataululla. Tämä on haastava tilanne ja ymmärrämme täysin, että nykytilanteessa pitää vielä edetä varovaisesti, sanoo Vaasan Sportin toimitusjohtaja Tomas Kurtén.

Vaasan Sportin kotiavaus on tarkoitus pelata Vaasan Sähkö Areenalla perjantaina 13.11.2020 klo. 18:30, kun Oulun Kärpät saapuu vieraaksi Kuparisaareen. Siihen on vielä kolme viikkoa aikaa.

– Viranomaiset haluavat varmasti heti höllentää rajoituksia, kun se vaan on mahdollista. Kaikkien intressissä on, että päästään taas elämään uutta normaalia. Tämä toki vaatii sen, että me kaikki, jotka täällä asuvat, jaksetaan toteuttaa annettuja ohjeita, jatkaa Kurtén.

Kaikki liigaseurat toteuttavat viranomaismääräyksiä ottelutapahtumissa. Tämän lisäksi Liigalla on omat ohjeistukset koskien joukkueiden ja muiden toimijoiden toiminnasta ottelutapahtumissa ja arjessa.

– Uusi normaali tämän kauden liigaotteluissa perustuu meille kaikille tuttuihin ohjeisiin; muista turvavälit, pese kädet, käytä maskia ja vaan oireettomana liikkeelle. Näillä mennään tämä kausi, lopettaa Kurtén.


Koronaläget i Vasa d. 23.10.2020

Dagens beslut från Regionsförvaltningsverket i Västra och Inre Finland innehåller följande mening: Om läget väsentligen förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av beslutet att begränsa sammankomsterna.

Det här betyder i praktiken, att ifall smittläget i Vasa sjukvårdsdistrikt förbättras betydligt inom den närmaste framtiden är det möjligt att lindra begränsningarna redan före d. 30.11.2020.

– Jag har varit i kontakt med myndigheterna och ifall epidemisituation förbättras är man beredd att göra nya beslut också med kort varsel angående sammankomstbegränsningarna. Det här är en utmanade situation och jag har full förståelse för att vi i nuläget måste vara försiktiga, säger Vasa Sports VD Tomas Kurtén.

Vasa Sport hemmapremiär är planerad att spelas på Vasa Elektriska Arena fredagen d. 13.11.2020 kl. 18:30 då Kärpät anländer till Kopparön. Dit är ännu tre veckor.

– Det ligger också i myndigheternas intresse att lindra på begränsningarna när det bara är möjligt. Alla vill säkert återgå till det nya normala. Det här kräver dock, att vi alla som bor här tar vårt ansvar och följer de råd och regler som gäller här och nu, fortsätter Kurtén.

Alla ligaklubbar följer myndigheternas anvisningar under ligamatcherna. I tillägg har Ligan egna anvisningar för lagen och funktionärerna både under ligamatcherna och i vardagen.

– Det nya normala under ligamatcherna denna säsong är de för oss alla redan kända anvisningarna; håll avstånd, tvätta händerna, använd mask och bara frisk ut bland andra. Detta gäller denna säsong, avslutar Kurtén.