Vasa Sports aktieemission

Nu kan också du ta del av aktieemissionen. Vi släpper nu 10 000 nya aktier till priset 120 euro per aktie. Läs mera om aktieemissionens nedanför.

Ligamatcherna bjuder på spänning i Örngemenskapens vardag. Bli och du en ägare av Vasa Sport!

När IF Sport grundades 1939 var grundtanken att erbjuda närregionens ungdomar en bas för fysisk och personlig utveckling. Nu kan vi konstatera, ett denna tanke har burit frukt och bjudit regionens invånare på många fina ögonblick i sportens tecken i över åttio år!

Idag spelar Vasa Sport representationslag ishockey i Ligan och U20 laget på SM-nivå. I Vasa Sport Juniorers verksamhet deltar över 600 spelare i föreningens olika juniorlag. Nu i början av den nya strategiperioden utarbetas en ny idrottsstrategi tillsammans med juniororganisationen. I detta arbete kommer speciellt unga spelares utvecklingsstigar att granskas och diskuteras.

Ligan är en av världens tuffaste professionella hockeyserie. Målsättningen är, att vi också i framtiden kommer att se egna spelare i Sports ligalag, som gått hela juniorstigen. Under åren i Ligan har bl.a. spelare som Robin Salo, Tony Sund, Joel Kiviranta, Eemil Erholtz och Lari Heikkinen gått juniorstigen. Alla är inte från regionen, men alla har utvecklats till toppspelare i klubbens lag och av klubbens tränare.

Vi tror på, att den nya idrottsstrategin fortsätter IF Sports tradition och ger unga spelare de nödvändiga färdigheterna för att nå toppen.

Till artikelns början


De som tecknar minst 10 aktier får ägarspelskjortan som gåva.

INVESTERA I LIGAHOCKEYN OCH UNGDOMEN!

Nu kan du bli ägare ab en Liga-klubb. En investering i Sport är på samma gång en investering i ligahockeyns framtid i Vasa. Professionell idrott ger också många barn och ungdomar den behövliga gnistan, som behövs för att komma i gång med en hobby. Det att röra på sig är inte en självklarhet i dagens samhälle.

SOM ÄGARE KAN DU PÅVERKA!

Som ägare i Sport är du en del av Örngemenskapen. Du har också möjlighet att påverka och utveckla Sports verksamhet mot Visionen 2028 ”Vasa Sport är en av de framgångsrika inom hockeyn i Finland”.

SÅ HÄR TECKNAR DU EN AKTIE!

Du kan teckna aktier via beställningsblanketten (klicka här). Du kan också ta del i aktieemissionen genom att ringa Vasa Sport, tfn 020 155 5600, eller kontakta Lea Pietarinen per e-post lea.pietarinen@vaasansport.fi och be henne kontakta dig.

Till artikelns början1 aktie 120€10 aktier 1 200€100 aktier
12 000€
ÄgarkortJaJaJa
Aktiebrev (numrerad och underskriven)JaJaJa
Rösträtt vid bolagsstämmanJaJaJa
Vid ägarträffarna kan du utveckla och utmanaJaJaJa
10 % rabatt på normalprissatta supporterprodukterJaJaJa
Förköpsrätt till säsongskort och slutspelsbiljetter*JaJaJa
Vasa Sports Ägares officiella spelskjorta-JaJa
En loge (12 pers.) under säsongens 23–24--Ja

* Förköpsrätt till de bästa lediga / tillgängliga platserna. Gäller för hela grundserien och/eller hela slutspelsserien.

Till artikelns början


Sports utvecklingsstrategi sträcker sig över perioden 2023–2028 och den består av fem delområden: Den sportsliga verksamheten, Ekonomi och administration, Försäljning och kunder, Örngemenskapen och Varumärket Sport. En central del i strategin är spelarutvecklingen under temat "Egna pojkar till Ligan".

Vasa Sports syfte (mission) är att erbjuda gemenskap och nervpirriga ögonblick åt Örngemenskapens medlemmar i vardagen. Vår målsättning är också, att inom fem år vara en av de framgångsrika klubbarna i Ligan! Ladda ner Sports utvecklingsstrategi här.

De senaste årens utmanande verksamhetsmiljö pga. Coronaepidemin och nu kriget i Ukraina, har medfört att klubbens balansräkning bör stärkas genom en aktieemission. Ifall vi vill spela ligahockey i Vasa också de kommande åren, är aktieemissionen ett måste. Emissionen möjliggör också att utvecklingsstrategin kan genomföras och lyckas. Med aktieemissionen stärker vi företagets egna kapital och finansiella tillgångar, vilka accelererar strategins genomförande.

Vi ser ändå positivt på de möjligheter den nya arenan ger oss. Vi har inte helt och hållet lyckats eliminera förlusten pga. de låga publiksiffrorna, men den nya service- och restaurangmiljön har gett oss en betydligt högre omsättning per kund än de vi lyckades uppnå i den gamla arenan. Antalet och omsättningen av andra typer av evenemang har också ökat och vi estimerar en omsättning på 300 000 euro i detta evenemangssegment.

Vi värdera också att den förnyade Vasa Elektriska Arenan ger oss ypperliga möjligheter att utveckla verksamheten. Under den kommande strategiperioden är vår målsättning, att uppnå en årlig växt på i snitt 8 % fram till och med säsongen 2027–2028. Denna växttakt gör oss till en medelstor ligaklubb vid slutet av strategiperioden i relation till omsättning och resultat.

Till artikelns början


På bolagsstämman d. 20.10.2022 gavs styrelsen en fullmakt att emittera 10 000 nya aktier i en eller flera omgångar. De nya aktierna kan tecknas enligt de nuvarande ägarnas ägarandelar. Fullmakten gav styrelsen också rätt att i motsats till aktieägarnas teckningsrätt göra en riktad emission ifall bolagets ekonomi så kräver. Styrelsen har rätt att besluta om aktieemissionens alla övriga villkor. Fullmakten är i kraft tills vidare.

Hockey-Team Vasa Sports Ab:s styrelse har beslutat att arrangera en aktieemission för att höja bolagets eget kapital och öka bolagets ekonomiska tillgångar. Hockey-Team Vasa Sport Ab har gett ut 10 000 nya aktier, priset per aktie är120 euro. Före aktieemissionen har bolaget 12 653 aktier, som ägs av 1 259 olika aktionärer.

Under aktieemissionen höjs bolagets aktiekapital med högst 1 200 000 euro genom tecknande av aktier till ett värde av 120 euro per styck. Nya aktier kan tecknas under perioden 12.12.2022 – 31.8.2023 (styrelsen beslöt att förlänga teckningstiden d. 15.3.2023) båda av nuvarande och nya aktionärer. Målsättningen med detta tillvägagångsätt är, att utvidga bolagets aktieägarskap med nya privatpersoner och företag.

Ifall aktierna övertecknas har styrelsen rätt att godkänna eller förkasta gjorda aktieteckningar.

Till artikelns början


HOCKEY-TEAM VASA SPORT AB:S AKTIEEMISSION 12.12.2022 – 31.3.2023

Bolagets namn: Hockey-Team Vasa Sport Ab
Aktiekapitalets förhöjning: Högst 1 200 000 EUR
Nuvarande antal aktier: 12 653 st.
Antalet nya aktier som kan tecknas: 10 000 st.
Aktiens pris: 120 EUR
Koncernens omsättning 2021–2022: 5 231 603 EUR
Koncernens resultat 2021–2022: -108 640 €
Teckningstiden för aktieemissionen: 12.12.2022 – 31.8.2023
Senaste betalningsdatum för aktieemissionen: 14.9.2023
Bolagets hemort: Vasa
Verksamhetsområde: Sport-, fritids- och nöjesverksamhet


TILLÄGSINFORMATION

Tilläggsinformation angående användningsområdet, finansiell inverkan, målsättningar och organisationen och ledningen kan du läsa här.

Till artikelns början

Att bedriva idrottsrelaterad affärsverksamhet i Finland är mycket utmanande och det är därför realistiskt att sträva efter ett nollresultat för varje säsong. Det ekonomiska resultatet varierar mycket och är direkt beroende av klubbens idrottsliga framgångar.

Av en investering i en klubb med idrottsrelaterad affärsverksamhet kan man i allmänhet inte förvänta sig någon ekonomisk vinst för investeringen. Aktieägarna skall inte förvänta sig dividender, utan investeringen skall betraktas som en investering i ligahockeyn i Österbotten.

Som ägare av en idrottsverksamhet har man möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och framtid i klubben man äger. Genom ägarskapet har man chansen att understödja sitt favoritlag.

I Hockey-Team Vasa Sport Ab:s bolagsordning ingår en inlösningsklausul.

Till artikelns början